vedení daňové evidence, účetnictví a mezd

Vedení účetnictví, mezd a ekonomické poradenství
1ECONOMY, Praha 1

Naše účetní kacelář nabízí klasické podvojné účetnictví spojené především s průběžným vedením, ale i veškerá daňová problematika je nám vlastní. Daň z příjmu fyzických osob, DPH, evidence majetku, daň z nemovitosti, dědická daň a silniční daň jsou všechno záležitosti, se kterými máme zkušenosti.

Vedení účetnictví (podvojné účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů do účetního deníku, hlavní knihy a dalších evidencí podle platných právních předpisů a pravidelné informování o stavu účetnictví
 • vedení knih závazků a pohledávek a správa závazků a pohledávek včetně pravidelných přehledů o jejich stavu
 • vedení evidenci hmotného majetku, materiálu, skladu včetně inventarizace
 • vedení evidence spojené s provozem služebních vozidel včetně zpracování silniční daně
 • zpracování agendy DPH včetně daňového přiznání k DPH
 • zpracování účetních výkazů, sestavení účetní závěrky
 • zpracovní daňového přiznání k dani z příjmu

Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů do deníku příjmu a výdajů
 • zpracování a vedení pokladní knihy
 • evidence zvazků a pohledávek, sledování jejich stavu a zpracování aktuálních přehledů
 • vedení evidence hmotného majetku, materiálu, zásob, vedení skladové evidence zpracování inventarizace
 • vedení agendy DPH včetně zpracování přiznání k DPH
 • vedení evidence spojené s provozem služebních vozidel včetně zpracování silniční daně
 • zpracování roční závěrky a přiznání k dani z příjmu

Vedení personální a mzdové agendy

 • zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti
 • přihlášení pracovníků k sociálnímu a zdravotnímu pojištění včetně komunikace s příslušnými úřady
 • zpracování komplexní mzdové agendy, výpočet mezd, zpracování výplatní listin a výplatních pásek, příkazů k úhradě
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, příkazy k úhradě mzdových plateb
 • vedení evidence mzdových listů, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • zpracování související daňové agendy
 • zpracování agendy pro úřad práce

Ekonomické a organizační poradenství

 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování ekonomických a finančních analýz
 • zpracování vnitřních ekonomických směrnic a postupů